Inchide

Trimite unui prieten

ANUNT CONCURS

Exportă PDF - ANUNT CONCURS Tipăreşte pagina - ANUNT CONCURS Trimite unui prieten - ANUNT CONCURS

publicat de radu vasile in Joi , 18 Decembrie 2014, 9:45


ANUNŢ

Primăria comunei Ploscuteni, judeţul Vrancea, organizează la sediul său din comuna Ploscuţeni, judeţul Vrancea, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:
- referent, clasa III, gradul profesional asistent, compartimentul financiar-contabil
Condiţii de desfăşurare a concursului
Concursul constă în proba scrisă ce va fi susţinută pe data de 14.01.2015 începând cu
ora 1000 şi interviu ce va fi susţinut pe data de 16.01.2015 începând cu ora 1000 pe baza bibliografiei de concurs.
Condiţii de participare
- Conditii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
- Conditii specifice:
a) Pentru postul de referent, clasa III, gradul profesional asistent, compartimentul taxe si impozite
o studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat în domeniul contabilitate;
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : 6 luni
o cunoştinţe operare calculator : nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Ploscuţeni, judeţul Vrancea, in termen de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial, partea a III-a.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comunei şi vor cuprinde:
- cerere tip de înscriere la concurs;
- copie de pe actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitaţi de poliţie politică.
Copiile vor fi însoţite de acte originale.

 

 

 Înapoi la Știri și evenimente